Grote Clubactie 2019!


Beste leden,

Ook dit jaar doet HVC mee aan de Grote Clubactie. 
Door een actieve deelname levert dit de club een groot bedrag op.

Net als voorgaande jaren wordt van ieder lid verwacht 5 loten te verkopen voor een prijs van 3,- per lot. Hiervan gaat 2,40 naar HVC.
Naast de hoofdprijs van 100.000 euro zijn er in de loterij van de Grote Clubactie veel prijzen te winnen. Voor meer informatie ga naar www.groteclubactie.nl

Het bedrag dat je hebt opgehaald door de verkoop van deze loten moet digitaal overgemaakt worden. Via de mail krijgt iedereen een betaalverzoek van contributie@hvcdenham.nl.

Wij zouden het fijn vinden als het geld voor 15 oktober 2019 is overgemaakt!

Ga terug naar nieuws