Organisatie

Onderstaand tref je een schema aan waarin de organisatiestructuur van HVC is weergegeven. Het dagelijks bestuur vormt samen met de andere bestuursleden het Bestuur van de vereniging. Op de volgende pagina’s staat wat de commissies doen. Het belangrijkste is waar je met vragen terecht kunt. Natuurlijk kun je allereerst terecht bij je trainer, coach, teamvertegenwoordiger of aanvoerder.

Maar wil je toch liever iemand anders spreken of iets aan de orde stellen dat meerdere teams aangaat, neem dan contact op met één van de personen van het bestuur. Ben je mini of jeugdlid dan kun je terecht bij de jeugdcommissie. Het totale bestuur stippelt het beleid uit van de volleybalvereniging HVC en zorgt voor de bestuurlijke contacten met overheden en andere organisaties. Tevens zorgt zij voor de afstemming van de werkzaamheden van de Jeugd-, Technische-, Sponsor- en Kantinecommissie.

 

schermafbeelding-2016-11-16-om-22-49-30

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Jolanda Ramaker
Secretaris Irene de Lange
Penningmeester Jolanda Wemekamp
Bestuurslid Mariëtte Dekker
Bestuurslid Gerrit Plaggenmars

Email: secretariaat@hvcdenham.nl of penningmeester@hvcdenham.nl

Technische commissie (algemeen)

Functie Naam
Voorzitter/notulist Jan Lindenhovius
Scheidsrechterszaken Klaske de Vries
Trainerszaken Edwin Schutmaat
Wedstrijdkleding Lisette Bonte
Contact bestuur  Jolanda Ramaker

Email: h.lindenhovius@caiway.nl

Technische commissie (Trainers en technisch beleid):

Functie Naam
Voorzitter Edwin Schutmaat
Contact bestuur/notulist Jolanda Ramaker
Trainer Dames 1  Herman Dasselaar
Trainer Dames 2 & jeugd  Freddy Bouwhuis
Trainer B1 & talententeam  Bob van ’t Hag
Trainer C1  Margo Hollak
Trainer jeugd & mini’s  Lisanne ten Brinke

Jeugdcommissie

Functie Naam
Voorzitter Hilda Timmerman
Contact bestuur  Mariëtte Dekker
Mini-coördinator  Lisanne ten Brinke
Mini-ledenadministratie  Dorien Huisjes
Activiteiten  Eline Bonte
Activiteiten  Irene de Lange

Emailtheo.en.hilda@zonnet.nl

Kantinecommissie

Functie Naam
Voorzitter Martin Plaggenmars
Planning Jelien Ekkel
Inkoop Ria Welink
Inkoop Anja Scholten

Email: m.plaggenmars@gmail.com

Sponsorcommissie

Functie Naam
Voorzitter Erik Kuiper
Contact bestuur Gerrit Plaggenmars
Lid Marit Bonte
Lid Jolande van Egmond
Lid Vacant

Email: gt.plaggenmars@gmail.com

PR-commissie

Functie Naam
Coördinator Elsemiek Poel
Contact bestuur Irene de Lange
Lid Marie-José Wemekamp
Lid Winanda Reefhuis
Lid Vacant

Email: elsemiekpoel@hotmail.com

Activiteitencommissie

Functie Naam
Voorzitter Ingrid Kist
Lid Wieneke Flierman
Lid Gerda Ardesch
Lid Jennifer Lamberts

Email: kistnoev@gmail.com

Vrijwilligerscommissie

Functie Naam
Lid Heleen Bosch
Lid Hanneke Soepenberg
Lid Margo Hollak

Email: heleenmaneschijn@hotmail.com

Overig

Ledenadministratie/contributie: Jan Reefhuis – contributie@hvcdenham.nl
Wedstrijdsecretariaat senioren en ABC-jeugd: Harriët Ardesch – harrietardesch@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat mini’s: Dorien Huisjes – dorienhuisjes@gmail.com