Corona

Wederom was er voor sport veel aandacht en is veel verruiming vanaf 5 juni aangekondigd.

Hieronder een overzicht van de verruiming voor de sport.

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel.

En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.

 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd.

Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Sportkantines mogen open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.

              o    Zonder coronatestbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.

                    Met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand

                    gebruikt worden.

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de volgende websites.

 • Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 • Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

We wensen jullie allemaal heel veel sportplezier!